“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir lafız olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “işlev” yahut “iş” mazmunına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda dümen ve hükümet medarımaişetlerinde kullanılırdı.

Vasat Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet yahut kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tarif etmek sinein kullanılmaya sarrafiyelandı. Bu görevliler, örneğin devlet daireleri yahut kiliselerde çeşitli medarımaişetlerle sorumlu olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi daha geniş anlamlar kazandı ve resmi yahut salahiyettar bir konumda bulunan rastgele bir kişeksiksiz tarif etmek sinein kullanılmaya sarrafiyelandı. Günümüzde, “official” kelimesi umumiyetle hükümet, spor yahut iş dünyası kadar resmi bir konumda bulunan kişileri yahut kurumları tarif etmek sinein kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, lafız resmi yahut salahiyettar bir konumda bulunan rastgele bir kişeksiksiz tarif etmek sinein kullanılmaya sarrafiyelamıştır.